Наличност
В наличност
Модел
109
0,00лв.
Всички цени са с ДДС!

Общи положения     

В складовете за съхранение на селскостопанска продукция от ключово значение е поддържането на влагата и температурата в определени граници. Контролираното управление на климата в животновъдните ферми е основен фактор определящ здравето и продуктивността на животните. Всичко това може да бъде постигнато с автоматичните вентилационни системи и то на сравнително ниска цена. Тези системи осигуряват 24 часов мониторинг на вашият склад или животновъдна ферма. Предлаганите от нас вентилатори са съобразени с всички изисквания на европейският съюз относно икономичност и ниво на шум.

Принцип на действие    

Всяка една система се състои от:

  • вентилатор – осигуряващ обмена на въздуха в помещението. Използват се аксиални вентилатори, като броят им се изчислява в зависимост от големината на помещението. Геометрията и броят на перките се определя според нуждите на стопанството;
  • сензори – устройства следящи нивата на температурата и влагата в склада. Биват различни видове – за един или няколко показателя. Броят и вида им зависи от типа на контролера;
  • контролер – приема данните от сензорите, обработва ги и управлява вентилаторите. Всеки един контролер може да управлява по няколко вентилатора в зависимост от мощността им. Включването и изключването на вентилаторите, както и скоростта на въртене на перката се извършва автоматично.    

Нашата фирма предлага различни по сложност и вид автоматични вентилационни системи. Използваното оборудване е на немски производител, доказал се във времето с високо качество и надежност.

Цена:      

За този продукт се оформя индивидуална оферта към всеки клиент, където е описан и срока за доставка.

Сподели