Подова вентилация на плоски складове с полимерни тръби