Вентилация на зърно

Продуктите описани в тази категория дават решение за проблемите, които възникват при съхранение на зърно в плоските складове. Те най-често са свързани с вентилацията и обдухването на съхраняваната продукция.