Количката е празна
Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ на В. Х. Кансълтинг ЕООД за интернет магазин www.ilineli.com
Настоящите Общи условия определят правилата за работа и покупка на стоки (наричани по-долу „продукти“, „стоки“, „услуги“) от сайта www.ilineli.com (наричан по-долу, заедно с неговите поддомейни „уеб-сайта“, „сайта“, „онлайн магазина“).
При ползване на сайта, се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. Прочетете ги внимателно предварително и ако не приемате тези Общи условия, моля не използвайте този сайт.

1. Декларация
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между В. Х. Кансълтинг ЕООД (наричан по-долу ТЪРГОВЕЦА) от една страна и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ) на интернет/world wide web страници и услуги, намиращи се на интернет домейн ilineli.com и поддомейните му, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от В. Х. Кансълтинг ЕООД (наричани за краткост Услуги). Тези Общи условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, които извършват регистрация на сайта www.ilineli.com. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.ilineli.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия), ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Договорът между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, по реда на настоящите Общи условия, се явява Договор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителя.
При отваряне на сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ влизат в договорни отношения, регламентирани с настоящите Общи условия.

2. Данни на дружеството, което оперира онлайн магазина на домейн ilineli.com:

наименоевание: В. Х. Кансълтинг ЕООД
държава на регистрация: Р. България
ЕИК: 203085310
седалище: гр. Варна 9000, ул. Велико Христов 24, ет. 3, ап. 5
ДДС номер: BG203085310
телефони за контакт: +359885945090,+359878923554
e-mail: ilineli_bulgaria@abv.bg

3. Потребителска регистрация, лични данни и политика за опазване на личните данни
3.1. Регистрацията на сайта е безплатна и доброволна. Информацията на сайта може да бъде разглеждана от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ свободно, без да е необходима регистрация.
За да се използва онлайн магазина за извършване на покупки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация, при попълване на регистрационната форма. В случай, че предоставената информация от ПОТРЕБИТЕЛЯ е невярна, неточна, неактуална или непълна, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изтрие информацията и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от ПОТРЕБИТЕЛЯ неточна информация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си Лични данни.

3.2 ТЪРГОВЕЦЪТ декларира, че по смисъла на Закона за защита на личните данни е администратор на лични данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които предоставят личните си данни, при използване на сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от ТЪРГОВЕЦА, както и да получават информация за продукти и услуги на ТЪРГОВЕЦА на предоставените от тях форми за контакт. Те могат да откажат да получават информация за продукти и услуги, чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия сайт.
Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от ТЪРГОВЕЦА за търговски и аналитични цели. При посещение на сайта, основната, нелична информация (брой посещения на сайта, среден престой на сайта, посетени страници) може автоматично да се записва за измерване на активността на сайта и подобряване на съдържанието и използваемостта му. Тази информация подлежи на бъдещо използване и не се разпространява на трети лица.
ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ единствено за технически причини, с цел администрирането на уеб сайта или за да даде достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до специфична информация или за комуникация с него.
ТЪРГОВЕЦЪТ има право да използва IP адресите и други данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.
ТЪРГОВЕЦЪТ препоръчва на родителите/настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в Интернет. Непълнолетните не трябва да предават лични данни в сайта без разрешението на родителите или настойниците си. ТЪРГОВЕЦЪТ никога няма съзнателно да събира лични данни от непълнолетни, или да ги използва по някакъв начин, или да ги разкрива пред трети лица, без позволение на родителите или настойниците.
Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ има някакви въпроси относно политиката на ТЪРГОВЕЦА за защита на личните данни или как се обработва личната информация, той може да се свърже със служител на ТЪРГОВЕЦА на посочените на сайта телефони/e-mail. ТЪРГОВЕЦЪТ ще информира ПОТРЕБИТЕЛЯ в писмен вид откъде и как са събрани неговите данни, и ще го информира по други свързани с това въпроси.

4. Отговорност на ТЪРГОВЕЦА за предлаганите продукти и услуги
4.1 Изложените на сайта данни за стоките, се явяват демонстрационен онлайн каталог и имат единствено информационен характер. Възможно е някои от използваните на сайта снимки да са примерни и да не отговарят напълно на реалните стоки. Задължително е, при поръчка да се уточняват всички детайли на поръчката, както и допълнителното оборудване. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при промяна на снимковите и технически данни в сайта. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти, включително, но не само: начин на употреба, технически характеристики, гаранционни условия и т.н., е предоставена от производителя на съответния продукт, респективно вносителя на съответния продукт, в случай, че продуктът е внесен/произведен не от ТЪРГОВЕЦА, а от трето лице. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи каквато и да е отговорност при невярна, неточна, неправилна или заблуждаваща информация, изложена на сайта, предоставена му от трети лица, различни от него самия.
4.2. Системата на онлайн магазина отразява наличността на артикулите към момента на разглеждане с възможно най-голяма точност. Въпреки това, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде информиран, че поради динамиката в стокооборота, е възможно определени продукти, публикувани на сайта, към момента на поръчката, да бъдат изчерпани и в момента да не могат да бъдат доставени от ТЪРГОВЕЦА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да бъде информиран, че заявената от него поръчка може да претърпи промени. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛЯ за тези промени, на предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail и/или телефон за контакти, или по друг подходящ начин, до момента на получаване на окончателно потвърждение за поръчката. При всички случаи, доставката трябва да се потвърди от ТЪРГОВЕЦА преди изпращане.
4.3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на които поръчката да не може да бъде изпълнена, ТЪРГОВЕЦЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката, без да дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен да възстановяви сумите, заплатени и/или депозирани от ПОТРЕБИТЕЛЯ за отменена поръчка (ако има такива).

5. Цени на продукти и услуги в онлайн магазина
Всички цени, представени в сайта, са в български лева, с включен ДДС и са валидни единствено, и само към момента на публикуването им, като ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото, без предупреждение, да променя цените по всяко време. Отстъпката, ако такава се предлага за даден продукт, не важи за продукти, които към момента участват в промоция. Представените в сайта цени на продукти са крайни, за 1 брой и включват всички данъци и такси. Цената за доставката е посочена отделно, ако изрично не е упоменато, че е безплатна.

6. Начин на извършване на поръчка в онлайн магазина
6.1. Потвърждение чрез телефон
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в сайта. При извършване на поръчката, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на сайта опции.
След натискане на бутона „поръчай”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще получи писмо, на електронната си поща, с информация за своята поръчка. След като изпрати поръчка, с него ще се свърже представител на ТЪРГОВЕЦА, за потвърждение на поръчката. Избраният продукт ще бъде доставен само след разговор с ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефона, за изясняване на подробностите по доставката и получено потвърждение от страна на ТЪРГОВЕЦА.

6.2. Плащане
Всеки клиент може да заплати цената на поръчан от онлайн магазина продукт чрез наложен платеж*, банков превод, кредитна или дебитна карта, както и с помощта на предоставен от финансова институция стоков кредит.
*плащането с наложен платеж не се извършва с издаване на касов бон, а с Пощенски Паричен Превод, по силата на споразумение между ТЪРГОВЕЦА и куриерската фирма. Касов бон към издадената фактура, в този случай, не се издава. Моля, в следния текст да се запознаете със норматичните регулации на такъв вид плащане:
Законносъобразност на наложен платеж посредством Пощенски Паричен Превод, извършен от лицензиран пощенски оператор:
Законът за пощенски услуги дава определение на услугите Пощенски Паричен Превод и наложен платеж като две отделни услуги.
Лицензията е позволила предлагането на комбинирана услуга наложен платеж посредством пощенски паричен превод. Тази комбинирана услуга е заложена в схемата за търговия с безналични стоки. При този вид услуга, товарителницата тръгва от доставчик към клиент със задължение за събиране на пари при предаване на стоката, а паричния превод пътува от клиента към поръчителя на доставката.
Съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.), всяко лице което извършва продажби, трябва да ги маркира на ЕКАПФ, освен ако получаването на парите не става чрез пощенски паричен превод от лицензиран опещенски оператор, а именно:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.“
В твърдение на горния текст има много тълкувателни писма от НАП, като прилагаме примерно такова с номер 2_1522 от 13.10.2011 г. (няма законова промяна след тази дата).
След доставяне на стоката на крайния Ви клиент, той се разписва върху товарителницата на Еконт и събраната сума за стоката, тръгва към Вас посредством пощенски паричен превод, за което клиента получава разписка за събран Пощенски паричен превод, а Вие визуализирате незабавно във Вашия виртуален кабинет разписка за получен ППП (разписката се счита за получена в момента на публикуването й във виртуалния Ви кабинет).
В момента на приемане на парите от клиента, които са предназначени за Вас, Вие сте длъжни да издадете касов бон или да разполагате с разписка за пощенски паричен превод за сумата (което ние Ви осигуряваме). Настоящият процес е разгледан от органите на НАП в тълкувателни писма като разносна търговия, при която продавачът се задължава да издаде фискална касова бележка и неговия купувач да я получи в момента в който предава пари, предназначени за заплащане на стоката ( чл.25, ал.2 от Наредба Н-18, приложено писмо от НАП 3_2896 от 10.10.2011).
Клиентът в сделката, получаващ стоката ако е фирма и регистрирано по ДДС лице, му се признава и разхода за закупуване на стоката (чл.10, ал.4 ЗКПО) и данъчния кредит, ако са документално обосновани с фактура, издадена от заявител (Вие) и прикачена към нея разписка за пощенски паричен превод.
Това Ви освобождава от задължението да издавате касов бон към фактурата и да го изпращате физически към клиента (когато фактурата се изпраща към клиента по електронен път, това е неудобство).
По този начин Вашия краен клиент е защитен и няма да се притеснява откъм документиране на работата с Вас.
Разписките, които получавате Вие за получаване на пощенски парични преводи влизат в аналогичен режим на касови бележки, които те заместват.

При заплащане с наложен платеж, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в момента на доставката пълната стойност на продукта, съгласно потвърдената поръчка.
При заплащане по банков път, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща сумата посочена в поръчката по банковата сметка на ТЪРГОВЕЦА и след като плащането бъде получено по банковата сметка, служител на ТЪРГОВЕЦА изпълнява доставката на поръчаните стоки.
При плащане чрез виртуален ПОС терминал, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща сумата с кредитна или дебитна карта, равна на стойността на направената поръчка. След като транзакцията на плащането бъде потвърдена при ТЪРГОВЕЦА, той изпълнява доставката на поръчаните продукти.

6.3. Онлайн покупка със стоков кредит от финансова институция
Сайтът предлага възможност за извършване на покупки със стоков кредит, предоставен от финансова институция. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който желае да закупи чрез онлайн магазина продукт със стоков кредит, следва да кандидатства пред посочената под продукта финансова институция за отпускане на стоков кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ПОТРЕБИТЕЛ, чиято конкретна онлайн поръчка е с цена, равна или по-голяма от 300.00 (триста) лева.
Конкретните условия за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от съответната финансова институция, съобразно кредитна й политика.
При кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, определени от съответната финансова институция. ТЪРГОВЕЦЪТ не участва във финансирането на покупката, в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит и др.

6.4. Срокове за изпълнение на поръчките
Получени преди 15.00ч поръчки, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил потвърждение за налична стока и доставка, се изпълняват в рамките на същия работен ден. Получени след 15.00ч поръчки, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил потвърждение за налична стока и доставка, се изпълняват в рамките на следващия работен ден.
Поръчки, стоките по които не са налични в скада на ТЪРГОВЕЦА към момента на извършване на поръчката, се изпълняват в рамките на допълнително договорените с ПОТРЕБИТЕЛЯ срокове.
Доставката при поръчка с покупка със стоков кредит, е в зависимост от това, кога ще се оформят документите за финансирането. Отговорност за това носи ПОТРЕБИТЕЛЯТ. ТЪРГОВЕЦЪТ е само приносител на надлежно оформената документация. След предаване на надлежно оформените документи от ПОТРЕБИТЕЛЯ на ТЪРГОВЕЦА /или упълномощено от него лице/, се извършва доставката.

Сроковете за куриерска доставка са съобразени с графика на куриерската фирма, за съответното населено място. Точната цена на доставка може да се види преди финализиране на поръчката в количката за пазаруване, освен ако не е написано, че доставката е безплатна. Датата на доставка на поръчани през сайта продукти се уточнява при телефонното потвърждение на поръчката.
Продуктите се доставят на получателите, чрез куриерска служба или от представител ТЪРГОВЕЦА.
Доставката и предаването на закупени със стоков кредит продукти, се извършва, след като ПОТРЕБИТЕЛЯТ е подписал договор с предмет кредитиране, със съответната кредитна институция.
Закупените продукти, които са с безплатна доставка, ще бъдат получени, чрез куриерска фирма.
6.5. Отказ от сключен договор
ПОТРЕБИТЕЛ, по смисъла на Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок от датата на доставката, като върне закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са му били доставени. Срокът се счита за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати обратно стоките на ТЪРГОВЕЦЪТ преди изтичането на 14-дневния срок.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност, по негов избор:
- да изпрати попълнения формуляр за отказ - образец, на адрес: гр. Варна, ул. Велико Христов 24, ет. 3, ап. 5
- да уведоми ТЪРГОВЕЦА за това по друг, удобен за ПОТРЕБИТЕЛЯ начин (с писмо, изпратено по пощата, електронна поща и други).
Стоката следва да бъде върната в оригиналната опаковка, в нейната цялост и без увреждания, придружена от пълен набор съпътстващи доставката документи. Необходимо е също така ПОТРЕБИТЕЛЯТ да изпрати оригинал от фактура, получена, при закупуване на продукта.
ТЪРГОВЕЦЪТ ще възстанови заплатената сума единствено по банков път, по посочена във формуляра за отказ лична банкова сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи, направени във връзка с доставката на продукта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да поеме и преките разходи по връщане на стоката.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да упражни правото си на отказ в случай, че стоката е била употребена или увредена, или в случай, че цялостният й търговски вид е нарушен. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи консумативи, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ не се ангажира, че ще възстанови цялата сума, заплатена при нейното закупуване.

Не се приема отказ от покупка за продукти, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Декларираното в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена”, се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка със стоков кредит от финансова институция, с тази разлика, че в последния случай, ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително следва да отправи всички свои претенции за договора за кредит директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката - предмет на отказа. С оглед избягване на всякакво съмнение, ТЪРГОВЕЦЪТ няма да разглежда и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка със стоков кредит от финансова институция.

6.6. Отговорност в случай на непреодолима сила
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за времето, през което сайтът не е достъпен поради непреодолима сила. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ от трети лица.

7. Всички права запазени
Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове и медии е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да използват цялата информация, посочена на сайта само за лични нужди и при условие, че не се нарушават авторските права на ТЪРГОВЕЦА или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.


8. Рекламации и гаранционно обслужване
8.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация, само в момента на получаване доставката и предаването на стоките, когато са констатирани:
- липси в поръчаното оборудване, след оглед на място, при получаване на доставката.
- видимо несъответствие във вида и/или марката на поръчаната стока, при получаване на доставката.
- видими транспортни дефекти, при получаване на доставката.
8.2. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, в съдържанието на търговските документи, ТЪРГОВЕЦЪТ информира по безспорен начин ПОТРЕБИТЕЛЯ за съпътстващо гаранционно поддържане /търговска гаранция/ и гаранционните срокове.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правата си по предоставено от ТЪРГОВЕЦА гаранционно обслужване, в случай на:
- изгубена оригинална фактура;
- при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран сервизен център.
- повреди, причинени от неправилна експлоатация.
- нарушаване на физическата цялост на продукта.
- химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.
Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено от ТЪРГОВЕЦА и/или в посочени от ТЪРГОВЕЦА сервизни центрове.


9. Други
Отговори на въпроси от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и консултации за предлаганите стоки и услуги се предоставят на обявените на сайта телефони и електронна поща за контакт, в рамките на работното време: от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа и събота от 09:00 до 13:00 часа.
Българският език, е езикът за кореспонденция между страните.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност, в случай че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са се запознали с последвали актуализации на публикуваните на сайта Общи условия. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само: изображения, наличности, цени и местонахождение на продуктите, е валидна единствено и само към момента на представянето й. ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира да предоставя само продуктите и услугите, представени в сайта, по начина, по който са представени. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да проверява редовно Общите условия за ползване на сайта.

При извършване на търговската си дейност, ТЪРГОВЕЦЪТ стриктно съблюдава разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при извършване на регистрация на сайтс. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина продукти ще бъдат решавани с взаимно споразумение. В случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд .

Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно ЗЗП
Чл. 112. (1) При несъответствие на ПОТРЕБИТЕЛската стока с договора за продажба ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за ПОТРЕБИТЕЛЯ. Той не дължи разходи за експедиране на ПОТРЕБИТЕЛската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и ПОТРЕБИТЕЛЯ за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.